<!-- AgentFindPrepDoc -->

Legionelladiagnostik Revisionsdatum
09/21/2022
Kapitel Dokumentnr Ändrad Av   Fastställd av
L LEG67 Elin A Johansson Hanna Rönström
Handbok Utgåva Utgåva skapad Giltighetstid Fastställd datum
Provtagningsanvisningar 20 04/05/2022 09/21/2022 - Tillsvidare 09/21/2022

Förändringar sedan förra utgåvan
Lagt till info om LabPortalen 220920/eljo

Dokumenttext

Legionella diagnostik
Laboratoriemedicin Västerbotten
(Legionellainfektion, legionella)
Klinisk Mikrobiologi
RemissRoS: Klinisk mikrobiologi / Luftvägar / Välj provmaterial - BAL/Borste/Sputum/Övrigt prov luftvägar och Legionella PCR.

För externa kunder/kunder utan tillgång till RoS används i första hand LabPortalen, i andra hand pappersremiss (Klinisk mikrobiologi, gul kant).

Legionella pneumophila ingår också i PCR panel svår pneumoni, se Sputum - PCR panel svår pneumoni eller BAL/Bronksekret - PCR panel svår pneumoni för mer information.
ProvtagningsmaterialSputum, BAL, Pleura och trachealsekret
Sterilt rör

Obduktionsmaterial från lungvävnad:
Sterilt rör.

Lungbiopsi, TTA-prov:


Transportburk med agaryta
Hämtas på provinlämning laboratoriemedicin eller beställs från Klinisk mikrobiologi.
Förvaring före provtagning: Mörkt i rumstemperatur.

ProvtagningNedre luftvägsprover rekommenderas i första hand:
-Sputum, BAL, Pleura, trakealsekret: minst 0,5mL i sterilt rör
-Lungbiopsi, TTA-prov, placera i burkar enligt ovan
-Obduktionsmaterial från lungvävnad tas i sterilt rör. Vid risk för intorkning tillsätts liten mängd, <0,5 mL, sterilt vatten. Prov sänds snarast till laboratoriet.

Prover från övre luftvägarna (NPH, svalg) har låg känslighet och rekommenderas inte.
ProvhanteringKylförvaring. Skickas snarast möjligt. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla.
Obduktionsmaterial transporteras kylt, om transporttiden är kortare än ett dygn, annars fryst.
IndikationMisstanke på djup luftvägsinfektion orsakad av Legionella
AckrediteradJa.
Referensintervall, beslutsgränsEj relevant
Interferens/felkällorEj relevant
HandläggningstidSvar på PCR analys kan i regel ges dagen efter provets ankomst (undantaget helg). Positiva fynd telefonbesvaras. Svar på odling kommer vid växt och senast efter 7 dygn vid utebliven växt.
Svarsrutiner/tolkningProver analyseras primärt med PCR med primers för Legionella-species, vid positiv PCR utförs PCR specifik för Legionella pneumophila och odling som pågår i upp till sju dygn.Dokumentslut


Referenser
Dokument som refererar till detta
LUF02 Luftvägspaneler PCR- stor och liten i Provtagningsanvisningar

Attribut
Utskrift: 06/02/2023