<!-- AgentFindPrepDoc -->

Faecesdiagnostik- tarmpatogena bakterier Revisionsdatum
09/26/2022
Kapitel Dokumentnr Ändrad Av   Fastställd av
F FAE40 Elin A Johansson Joakim Forsell
Handbok Utgåva Utgåva skapad Giltighetstid Fastställd datum
Provtagningsanvisningar 24 04/04/2022 09/26/2022 - Tillsvidare 09/26/2022

Förändringar sedan förra utgåvan
Lagt till info om LabPortalen 220920/eljo

Dokumenttext

Faecesdiagnostik - tarmpatogena bakterier
Laboratoriemedicin Västerbotten
(Fd faecesodling. Faeces, faecesprov, avföringsprov, Salmonella, Shigella, EHEC, Campylobacter, Yersinia)
Klinisk Mikrobiologi
RemissRoS: Klinisk Mikrobiologi / Magtarm / F-Tarmpatogena bakterier

För externa kunder/kunder utan tillgång till RoS används i första hand LabPortalen, i andra hand pappersremiss (Klinisk mikrobiologi, rosa kant).

Ange kliniska data, insjukningsdatum, infektionsort, utrikessmittad samt misstänkt smittkälla.

Diagnostisk panel inkluderar diagnostik av:

Salmonella spp / Shigella spp / EIEC / EHEC / ETEC / Campylobacter jenuni / Campylobacter coli, Yersinia enterocolitica, Pleisiomonas shigelloidessamt en allmän bedömning av den aerobt växande tarmfloran

Notera: Yersinia pseudotubeculosis ingår ej i analysen. Skall beställas separat.

Vid utbrottsituationer ange upplysningar vid beställning enligt Smittskyddsläkarens rekommendationer.

För övriga frågeställningar vänligen ta kontakt med laboratoriet.

Provtagningsmaterial
Provtagningsset med plastpinne och svart kork
Artikelnummer: 13632.
ProvtagningSe till att avföringerhålls på provtagningspinnen, röret behöver ej fyllas.

Prov tas från faeces på toalettpapperet / desinfekterat bäcken / blöja. Alternativt kan provtagningspinnens bomullsdel strykas mot ändtarmsöppningen direkt efter avföring. Prov kan även tas från rektalslemhinnan i samband med rektoskopi.

Provtagningspinnen placeras omedelbart i transportröret som försluts ordentligt.

Vid utbrott: kontakta laboratoriet innan provtagning

ProvhanteringKylförvaring. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla.

Provet transporteras skyndsamt till laboratoriet, ffa. då känsligheten för odling sjunker med lång transporttid (gäller särskilt Shigella spp. / EIEC).
Vid serie provtagning märk proven med provnr 1, 2, 3 ...så att proverna är spårbara för kund vid odlingssvar.
Indikation- Diarré och/eller mag- tarmsymtom

- Provtagning enligt smittskyddslagen / livsmedelslagen (t.ex. efter utlandsvistelse och omgivningskontroll)

AckrediteradNej
Referensintervall, beslutsgränsEj relevant
Interferens/felkällorUpprepad provtagning ger signifikant fler positiva fynd än enstaka prov. Utredning av gastroenterit och provtagning av personal i riskyrken bör därför omfatta 2-3 prov.

Korrekt provtagning och kort transporttid är avgörande för resultatet. Avföring måste finnas på provtagningspinnen. Vid längre transporttider kan provet bli falskt negativt (gäller särskilt Shigella).

HandläggningstidSvar meddelas normalt inom två arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I de fall isolat skickas till nationellt referenslaboratorium för typning meddelas detta i preliminärsvar.
Svarsrutiner/tolkningSalmonella-/shigella-/EHEC-/campylobacter/Yersinia- svaras ut som påvisat/ ej påvisat med PCR-teknik.

Innefattar även en allmän bedömning av den aerobt växande tarmfloran.

Resistensbestämning av tarmpatogena bakterier sker ej rutinmässigt, ange på remissen om det önskas.

Infektioner eller bärarskap av Salmonella, Shigella, Campylobacter , Yersinia och EHECär anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och ska anmälas till Smittskyddsenheten i respektive landsting/region.

KommentarFör Cl difficiletoxin-visning: se provtagningsanvisning "Clostridioides difficile-diagnostik".

Dokumentslut


Referenser

Attribut
Utskrift: 12/03/2023