<!-- AgentFindPrepDoc -->

Metoxikatekolaminer, P- Revisionsdatum
09/20/2022
Kapitel Dokumentnr Ändrad Av   Fastställd av
M MET50.8 Sofia Kapsi Göran Brattsand
Handbok Utgåva Utgåva skapad Giltighetstid Fastställd datum
Provtagningsanvisningar 3 09/20/2022 09/20/2022 - Tillsvidare 09/20/2022

Förändringar sedan förra utgåvan
Förtydligande: Tidsbokning gäller enbart provtagning på patientmottagningen, Laboratoriemedicin. /GBR

Dokumenttext

Metoxikatekolaminer, P-
(Metoxykatekolaminer, Metanefriner, Plasmametanefriner, Metoxiadrenalain, Metoxinoradrenalin)
Laboratoriemedicin Västerbotten
Klinisk Kemi
RemissRoS: Finns att beställa under rubrik Endokrinologi.

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 6.

Om provtagning sker på patientmottagningen, Laboratoriemedicin, så krävs tidsbokning. Utöver RoS-beställning av P-Metoxikatekolaminer kontakta laboratoriet för tidsbokning
Umeå tel 52575, Skellefteå tel 71645
ProvtagningsmaterialEDTA-K2 rör, lila propp.
Provrör skall vara för-kylt på isbad (se provhantering).
ProvtagningProvmaterial: Plasma
Provvolym: Minst 1 mL blod

Patienten skall vara fastande minst 9 timmar innan provtagningen.
Exempel: från kl 22.00 dagen före provtagningen fram till provtagning vid 07.00 efterföljande dag får endast vatten intas. Mediciner tas enligt läkarordination. Rökning, snus och fysisk aktivitet bör undvikas 9 timmar före belastningen.

Patienten ska oavbrutet vila liggande i 20 minuter varefter prov tas i fortsatt liggande position.

Prov för P-Metoxikatekolaminer bör tas tidigast tre dagar efter dexametasonhämningstest (överenskommet med företrädare för endokrinologi, NUS).
ProvhanteringProv tas i iskylt rör och transporteras i isbad till laboratoriet. Prov ska inte skickas i rörpost.

Om prov ej når laboratoriet inom 30 minuter så centrifugeras det kylda röret snarast, om möjligt i kylcentrifug.

Separerad plasma infryses omedelbart i plaströr.

Provet kan förvaras i -20 ºC frys i upp till 30 dagar. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Kontakta laboratoriet för att säkerställa transportkedjan av fryst prov vid osäkerhet.
IndikationMisstanke om feokromocytom eller paragangliom. Utredning av incidentalom i enlighet med nationellt vårdprogram för binjuretumörer.
AckrediteradJa
Referensintervall, beslutsgränsEnhet: nmol/L

P-Metoxiadrenalin
< 0,30 nmol/L

P-Metoxinoradrenalin
Ålder 
Referensintervall (nmol/L)
< 19 år
<0,50
19-30 år
<0,60
30-40 år
<0,70
40-50 år
<0,80
50-60 år
<0,90
60-70 år
<1,00
>70 år
<1,10
Interferens/felkällorStress vid provtagning ökar metoxikatekolamin-nivåerna.
Antidepressiva läkemedel, främst MAO-hämmare och tricykliska, ger ökad nivå av metoxinoradrenalin.
L-dopa ger ökade nivåer.
AnalysfrekvensAnalyseras vanligen 1 ggr/vecka.

Dokumentslut


Attribut
Utskrift: 03/31/2023